Kalendarz wydarzeń

Wykład: "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM. PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE NA SZKODĘ SENIORÓW"

Wykład: "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM. PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE NA SZKODĘ SENIORÓW".
Prowadzący: starszy aspirant Mirosław Rumiejów - Komenda Powiatowa Policji w Kole

Miejsce SP nr 2 w Kłodawie