2017.05.16 Wycieczka Szlak Piastowski

"Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie" w oparciu o

"Program współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok" przystąpił do zadania publicznego "HISTORIA WIEKIEM MALOWANA – Rola Piastów w rozwoju Polski szlakiem Kruszwicy, Biskupina i Gniezna" i do jego realizacji z UMiG w Kłodawie otrzymaliśmy dofinansowanie.


W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowaliśmy 16 maja 2017r jednodniową wycieczkę
o charakterze edukacyjno – krajoznawczym szlakiem Kruszwicy, Biskupina i&nbs[;Gniezna dla 49 osób , w tym 37 mieszkańców gminy Kłodawa i gmin ościennych oraz 12 uczniów - członków Koła Historyczno Regionalnego „Rawita” działającego w Szkole Podst. nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie.

Przygotowując grupę do realizacji tego historycznego zadania zorganizowane zostały wcześniej przez UTW dwa wykłady:

Pierwszy wykład "Historia Kłodawy dokumentowana eksponatami muzealnymi" wygłoszony został dnia 12 maja 2017r o godz. 15:00 w Sali muzealnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie przez Iwonę Kucharską, pasjonatkę historii lokalnej, nauczyciela historii. Poznaliśmy eksponaty historii regionalnej Kłodawy i okolic, głównie przedmioty codziennego użytku.

Drugi wykład "Rola Piastów w rozwoju Polski" wygłoszony został również przez Panią Iwonę Kucharską w dniu 16 maja 2017r w autokarze w drodze do Kruszwicy.

Organizację wycieczki powierzyliśmy firmie: Biuro Usług Turystycznych "Maćko", która doskonale logistycznie i merytorycznie wywiązała się ze swojego zadania. Na wspomniany szlak wyruszyliśmy autokarem w piękny, słoneczny majowy dzień. W Kruszwicy czekała na nas pani przewodnik, która dzieliła się z nami swoją bogatą wiedzą aż do końca naszej wspaniałej "podróży w przeszłość".

Celem projektu było upowszechnianie wiedzy na temat historycznego dziedzictwa Polski, twórcze rozwijanie inicjatyw społecznych, kulturalnych, korzystnych dla edukacji regionalnej, wiedzy o Polsce i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz umacniania lokalnych historycznych więzi wspólnotowych, a nade wszystko wspieranie i aktywizację osób w wieku emerytalnym, integrację wielopokoleniową.

Informacje nasze wraz z materiałem zdjęciowym udostępnionym do publikacji przez pana Michała Tomczyka, dokumentujące wszystkie etapy realizacji projektu, ukazały się na stronach internetowych nieformalnych partnerów: UMiG Kłodawa http://www.klodawa.wlkp.pl/, Stowarzyszenie UTW w Kłodawie http://www.utw.wlkp.pl/, "Szkoła Podst. nr2" http://sp2klodawa.superszkolna.pl/,

Telewizja Kablowa w Kole oraz tygodnik „Przegląd Kolski” objęły nad naszym projektem patronat medialny. W wycieczce uczestniczył reporter Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole a w programie TVK wyemitowano relacje z tego wydarzenia. W tygodniku „Przegląd Kolski” ukaże się artykuł dotyczący naszego przedsięwzięcia.