HARMONOGRAM WYKŁADÓW, wycieczek i spotkań Rok akademicki 2016/2017

Semestr I 

03-X-2016r  – Wykład inauguracyjny – godz. 16.00, GOK w Kłodawie

„2016 - ROK HENRYKA SIENKIEWICZA MARYNIE, MARYNUSZKI ...DAMY JEGO SERCA”

Prowadzący: mgr Urszula Adamska Prezes Stowarzyszenia „Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku”

 

18-XI-2016r (piątek) – godz. 15.00,  

Wycieczka: Zwiedzanie Browaru „ZODIAK” i Piekarni p. Jana Kasprzaka; 

Prowadzący: Jerzy Łukaszewski

 

22-XI-2016r (wtorek) – godz. 9.00 – 15.00 Wycieczka do Chełmna 

Zwiedzanie „MUZEUM BYŁEGO NIEMIECKIEGO OBOZU ZAGŁADY KULMHOF W CHEŁMNIE NAD NEREM” 

Odpowiedzialny za organizację: Wiesława Wojciechowska

 

01-XII-2016r (czwartek) – godz. 15.30, SP nr 2  w Kłodawie (Osiedle Górnicze)

Wykład:  „MĄDRE ŻYWIENIE - ZDROWE POKOLENIE. JEDZ NA ZDROWIE!”  

Prowadzący: Emilia Straszewska

 

09-XII-2016r (piątek) – godz. 15.00, OPS  w Kłodawie (u Ali);

Wykład:  „RUCHY FEMINISTYCZNE NA PRZESTRZENI WIEKÓW”. 

Prowadzący: Jerzy Łukaszewski

 

16-XII-2016r (piątek) – godz. 16.00, OPS  w Kłodawie (u Ali);

Spotkanie integracyjne – „KULTYWOWANIE TRADYCJI ZWIĄZANYCH ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA”

Odpowiedzialni za organizację: Teresa Grodomińska, Teresa Rybicka

 

13-I-2017r (piątek) – godz. 15.00, SP nr 2 w Kłodawie

Wykład:  „ZDROWY STYL ŻYCIA U SENIORÓW”. 

Prowadzący: lekarz med. Paweł Kucharski

 

23-I-2017r (poniedziałek) – godz. 16.00, OPS  w Kłodawie (u Ali);

Spotkanie integracyjne – „JAK KARNAWAŁ -  TO KARNAWAŁ.  Szyk i elegancja – moda dla 60+”

Odpowiedzialny za organizację: Teresa Grodomińska, Teresa Rybicka, Alina Kruszka

 

27-I-2017r (piątek) – godz. 16.00, OPS  w Kłodawie (u Ali);

Wykład:  „OBRAZY RÓŻNYMI TECHNIKAMI: OLEJNE,  AKRYLOWE I AKWARELA.”. 

Prowadzący: mgr Jadwiga Pomianowska-Wilde

 

Semestr II

20-II-2017r (poniedziałek) – godz. 16.00, SP Nr2  w Kłodawie (Osiedle);

Wykład:  „NIWELOWANIE NEGATYWNYCH ZJAWISK W POSTAI KRADZIEŻY I OSZUSTW „NA POLICJANTA””. 

Prowadzący: Młodszy Aspirant Mariusz Rumiejów – 

Komenda Powiatowa Policji w Kole

 

3-III-2017r (piątek) – godz. 17.00, SP Nr2  w Kłodawie (Osiedle);

Wykład:  „ZDROWY STYL ŻYCIA U SENIORÓW”.

Prowadzący: lekarz med. Paweł Kucharski

 

20-III-2017r (poniedziałek) – godz. 16.00, SP Nr2  w Kłodawie (Osiedle);

Wykład:  „ZIOŁA DLA ZDROWIA I JAKO PRZYPRAWY W KUCHNI”. 

Prowadzący: dr Włodzimierz Kowalczyk

 

24-IV-2017r (poniedziałek) – godz. 16.00, SP nr 2  w Kłodawie (Osiedle Górnicze);

Wykład: „MNISZEK LEKARSKI I POKRZYWA ZWYCZAJNA DLA WIOSENNEGO WZMOCNIENIA ORGANIZMU”.

Prowadzący: mgr Zofia Kowalczyk

 

22-V-2017r (poniedziałek) – godz. 15.30, Kościół Najświętszej Marii Panny w Kłodawie

Wykład:  „BUDOWA I BRZMIENIE ORGANÓW”. 

Prowadzący: mgr Jacek Grzanka

 

14-VI-2017r (środa) – godz. 16.00, OPS w Kłodawie (u Ali);

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17

 

HARMONOGRAM WYKŁADÓW rok akademicki 2014/2015

30-IX-2014r – Wykład inauguracyjny – godz. 15.30, GOK w Kłodawie

"OPOWIEŚCI Z OOMOTO. WIOSNA W KAMEOCE"
Pokaz filmu Romana Dobrzyńskiego.
Prowadzący: Roman Dobrzański, popularny felietonista, redaktor telewizyjny.

10-XII-2014r. (środa) – godz. 16.00, OPS w Kłodawie (u Ali);

Wykład „SKUTECZNE METODY ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM I WYKROCZENIOM NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYM SPOŁECZNIE, TAKIM JAK: OSZUSTWA, KRADZIEŻE MIENIA, PRZEMOC DOMOWA ITP.”
Projekt „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”:
Prowadzący: mł. asp. Anna Drynkowska

13.I.2015 - w godz.16 - 17.30 - GOK Kłodawa

 „ROWEREM SAMOTNIE NA TRASIE: PŁOCK - NORDKAPP - PŁOCK. PONAD 6 TYS. KM I 70 DNI W PODRÓŻY."
„JAK ZDOBYWAŁEM ODZNAKĘ CHRZEŚCIJAŃSKI PIELGRZYM ŚWIATA – BERNARD MILEWSKI"
Prowadzący: – rowerzysta z Płocka Bernard Milewski

28-I-2015r (środa) – godz. 16.00 OPS w Kłodawie

KOSTIUMOWE SPOTKANIE KARNAWAŁOWE,

04-II-2015r. (środa) – godz. 16.00, GOK w Kłodawie;

Wykład: „BAGATELIZOWANIE PODSTAWOWYCH ZASAD HIGIENY ŻYWIENIA ORAZ PRAWIDŁOWEGO LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO”
Projekt „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”:
Prowadzący: Ewa Lewicka -Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole

11-II-2015r (środa) – godz. 16.00, GOK w Kłodawie;

SPOTKANIE WALENTYNKOWE – „MIŁOŚĆ NIE PYTA O WIEK”

 18-II-2015r. (środa) - godz. 16.00, GOK w Kłodawie;

„STO I WIĘCEJ LAT W AKTYWNOŚCI” – Wykład Jolanty Szwalbe, autorki tomiku „900 inspirujących cytatów, które rozbudzą w Tobie życiowe pasje”
STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KŁODAWIE”

04-III-2015r. (środa) – godz. 16.00, GOK w Kłodawie;

Wykład „PODNIESIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SENIORÓW W ZAKRESIE NIEBEZPIECZEŃSTW PŁYNĄCYCH Z NIEUMIEJĘTNEGO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH”
Projekt „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”:
Prowadzący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole mł. bryg. mgr inż. Robert Kropidłowski

18-III-2015 - w godz.16.00 – SP nr2 w Kłodawie

Prowadzący: – lekarz pulmonolog Małgorzata Czwajda- Makarowicz

22-IV-2015r. (środa) – godz. 16.00, GOK w Kłodawie;

Wykład „ZAPOZNANIE ZE SPECYFIKĄ PRACY URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI USŁUGOWYCH, A TAKŻE ZAGROŻENIAMI PŁYNĄCYMI Z NIEUMIEJĘTNOŚCI ROZPOZNAWANIA CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA TYCH GRUP ZAWODOWYCH CECH IDENTYFIKUJĄCYCH”
Projekt „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”:
Prowadzący: mł. asp. Anna Drynkowska

06-V-2015r. (środa) – godz. 16.00, GOK w Kłodawie;

Wykład „PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH. PATOLOGIE SPOŁECZNE”
Projekt „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”:
Prowadzący: mł. asp. Anna Drynkowska

03-VI-2015r. (środa) – godz. 16.00, GOK w Kłodawie;

Wykład „PODNIESIENIE SAMODZIELNOŚCI, ZARADNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SENIORÓW W KWESTII DBANIA O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO, ŻYCIE I MIENIE. BEZPIECZEŃSTWO W HANDLU, A W SZCZEGÓLNOŚCI EDUKACJA W KIERUNKU INFORMOWANIA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY”
Projekt „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”:
Prowadzący: mł. asp. Anna Drynkowska

17-VI-2015r (środa) - godz. 16.00

Wykład Prezentacja cz. I. Pielgrzymki Ekumenicznej z Kłodawy do Oschatz + Modlitwy Ekumeniczne w rej. Kłodawy 15.XI.br.z udziałem na tym spotkaniu 4 Solnych Cyklistów, uczestników Pielgrzymki.
Prowadzący: dr Włodzimierz Kowalczyk

Wykład "BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA"

10-XII-2014r. (środa) – godz. 16.00, OPS w Kłodawie, ul. Poznańska 1

Wykład w ramach projektu Komendy Powiatowej Policji w Kole „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”:

„SKUTECZNE METODY ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM I WYKROCZENIOM NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYM SPOŁECZNIE, TAKIM JAK: OSZUSTWA, KRADZIEŻE MIENIA, PRZEMOC DOMOWA ITP.”

Prowadzący: asp. Anna Drynkowska

Zapraszamy słuchaczy UTW i wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką wykładu.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW na I semestr roku akademickiego 2013/2014

HARMONOGRAM WYKŁADÓW
I semestr - rok akademicki 2013/2014

13-IX-2013 r – Wykład inauguracyjny:
„ROLA SAMODZIELNOŚCI W NAUCE JĘZYKA OBCEGO”
prof. nadzw. dr hab. MIROSŁAW PAWLAK Rektor PWSZ w Koninie

21-XI-2013 r – godz. 16:30  (czwartek) Sala katechetyczna przy Kościele NMP w Kłodawie:
„ZESPÓŁ POKLASZTORNY W KŁODAWIE – HISTORIA I ZABYTKI” (wraz z wejściem do Muzeum Parafialnego)
Prowadzący: mgr Bartłomiej Grzanka
Zobacz zdjęcia z wykładu

28-XI-2013 r – godz. 16:00 (czwartek) GOK  w Kłodawie
„BEZPIECZEŃSTWO DLA KONSUMENTA W PODPISYWANIU UMÓW. PRAWA KONSUMENTA”
Prowadząca: mgr Urszula Pękacz – Rzecznik Praw Konsumenta
Zobacz zdjęcia z wykładu

12-XII-2013 r – godz. 16:30 (czwartek) GIMNAZJUM nr 1 w Kłodawie
„TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE W KULTURZE STAROPOLSKIEJ”
Prowadzący: mgr Bartłomiej Grzanka
Zobacz zdjęcia z wykładu

22-I-2014 r – godz. 16:00 (czwartek) Szkoła Podstawowa nr 2  w Kłodawie
„FIOŁKI NA WIEKU – ZBIÓR FRASZEK  ZYGMUNTA KUKOMSKIEGO”
Prowadzący: Czesław Kukawka
Zobacz zdjęcia z wykładu