Obchody jubileuszu X-lecia Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie"

W dniu 8 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyła się GALA z okazji X-lecia działalności Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie”, połączona z inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019. Uroczystość prowadziła Ewa Ochędalska – Członek Zarządu Stowarzyszenia UTW w Kłodawie.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele Samorządu Kolskiego
Włodarze Gminy Kłodawa, sponsorzy, młodzież szkolna, społeczność Miasta i Gminy Kłodawa oraz studenci, członkowie Stowarzyszenia UTW Kłodawie.

Słowo wstępne wygłosiła Prezes Stowarzyszenia, Pani Wiesława Wojciechowska, która w prezentacji multimedialnej przedstawiła historię Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłodawie od początku działalności. Zawarte w niej zdjęcia dokumentowały: ukonstytuowanie się Stowarzyszenia, uczestnictwo słuchaczy w sekcjach, w wykładach wygłaszanych przez naukowców wyższych uczelni, lokalnych naukowców, lekarzy, lokalnych pasjonatów, poetów, pisarzy, prawników, strażaków, policji, itp., uczestnictwo słuchaczy w wycieczkach, lokalnych i państwowych uroczystościach.
Prezes UTW w Kłodawie podkreśliła potrzebę aktywizacji i integracji seniorów. Słuchacze cenią współpracę międzypokoleniową z kłodawskimi szkołami, przedszkolem, biblioteką publiczną oraz działającymi w naszym mieście stowarzyszeniami oraz grupami senioralnymi.

Następnie Prezes uroczyście otworzyła XI Rok Akademicki 2018/19.
Część oficjalną uświetnił chór CANTATE DEO pod kierunkiem p. Jacka Grzanki wykonując min. Gaude Mater Polonia oraz hymn studencki GAUDEAMUS IGITUR.

Wykład inauguracyjny „PODRÓŻE TO JEDYNA RZECZ, NA KTÓRĄ WYDAJEMY PIENIĄDZE A STAJEMY SIĘ BOGATSI” wygłosiła dr Karina Zawieja-Żurowska, Dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie.
Podczas uroczystości wręczyła także indeksy nowym słuchaczom.

Było sporo życzeń i gratulacji, za które dziękowała Prezes Stowarzyszenia UTW
w Kłodawie Wiesława Wojciechowska. Jak mówiła - działalność UTW w Kłodawie opiera się na składkach członków, wspierana okolicznościowymi grantami. Również dzisiejsza uroczystość odbyła się w ramach realizacji projektu „W POGONI ZA WIEDZĄ do X – lecia” przy wsparciu finansowym zadania publicznego na podstawie art. 19a ust. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, UMiG w Kłodawie w ramach dofinansowania.

Część oficjalną zakończył przepiękny występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie, po którym uczestnicy tego wydarzenia poczęstowani zostali jubileuszowym tortem, otrzymali foldery wydrukowane z okazji X-lecia oraz okolicznościowe długopisy.
Druga część spotkania odbyła się w Szkole Podstawowej Nr1 im. Św. Jana Pawła II
w Kłodawie, gdzie podjęto wszystkich uczestników spotkania pysznym obiadem oraz słodkościami. Wspomnieniom nie było końca…

 • 2018_10_08 14_43_28_1
 • 2018_10_08 15_44_01_2
 • 2018_10_08 16_19_53_3
 • 2018_10_08 16_20_06_4
 • 2018_10_08 16_20_21_5
 • 2018_10_08 16_20_28_6
 • 2018_10_08 16_24_05_7
 • 2018_10_08 16_24_20_8
 • 2018_10_08 16_29_23_9
 • 2018_10_08 17_04_54_10
 • 2018_10_08 17_05_04_11
 • 2018_10_08 17_05_16_12
 • 2018_10_08 17_05_16_13
 • 2018_10_08 17_05_40_14
 • 2018_10_08 17_06_35_15
 • 2018_10_08 17_25_12_16
 • 2018_10_08 17_25_24_17
 • 2018_10_08 17_25_35_18
 • 2018_10_08 17_25_47_19
 • 2018_10_08 17_25_58_20
 • 2018_10_08 17_26_09_21
 • 2018_10_08 17_26_21_22
 • 2018_10_08 17_26_29_23
 • 2018_10_08 17_26_59_24
 • 2018_10_08 17_29_48_1
 • 2018_10_08 17_32_50_25
 • 2018_10_08 17_33_54_26
 • 2018_10_08 17_35_38_27
 • 2018_10_08 17_36_58_28
 • 2018_10_08 17_37_13_2
 • 2018_10_08 17_40_09_29
 • 2018_10_08 17_43_45_30
 • 2018_10_08 17_44_02_31
 • 2018_10_08 17_47_14_3
 • 2018_10_08 17_49_57_32
 • 2018_10_08 17_50_26_33
 • 2018_10_08 17_50_35_34
 • 2018_10_08 17_50_41_35
 • 2018_10_08 17_50_41_36
 • 2018_10_08 17_51_14_37
 • 2018_10_08 17_52_05_38
 • 2018_10_08 17_52_19_39
 • 2018_10_08 17_52_44_40
 • 2018_10_08 17_52_53_41
 • 2018_10_08 17_53_01_42
 • 2018_10_08 17_53_18_43
 • 2018_10_08 17_53_18_44
 • 2018_10_08 17_53_23_45
 • 2018_10_08 17_53_33_46
 • 2018_10_08 17_53_41_47
 • 2018_10_08 17_53_41_48
 • 2018_10_08 17_54_02_49
 • 2018_10_08 17_54_27_50
 • 2018_10_08 17_55_02_4
 • 2018_10_08 17_58_35_51
 • 2018_10_08 18_02_04_52
 • 2018_10_08 18_02_21_53
 • 2018_10_08 18_02_32_54
 • 2018_10_08 18_04_08_55
 • 2018_10_08 18_05_39_56
 • 2018_10_08 18_05_46_57
 • 2018_10_08 18_06_59_58
 • 2018_10_08 18_07_17_59
 • 2018_10_08 18_09_13_60
 • 2018_10_08 18_09_34_61
 • 2018_10_08 18_11_41_62
 • 2018_10_08 18_11_46_63
 • 2018_10_08 18_12_42_64
 • 2018_10_08 18_12_50_65
 • 2018_10_08 18_14_03_66
 • 2018_10_08 18_14_12_67
 • 2018_10_08 18_15_31_68
 • 2018_10_08 18_20_18_69
 • 2018_10_08 18_22_31_70
 • 2018_10_08 18_23_27_71
 • 2018_10_08 18_23_42_72
 • 2018_10_08 18_23_54_73
 • 2018_10_08 18_25_15_74
 • 2018_10_08 18_28_26_75
 • 2018_10_08 18_29_48_76
 • 2018_10_08 18_32_07_5
 • 2018_10_08 18_32_47_77
 • 2018_10_08 18_36_24_78
 • 2018_10_08 18_37_45_79
 • 2018_10_08 18_38_18_80
 • 2018_10_08 18_41_22_6
 • 2018_10_08 18_41_22_7
 • 2018_10_08 18_44_55_81
 • 2018_10_08 18_45_02_82
 • 2018_10_08 18_45_04_8
 • 2018_10_08 18_45_16_9
 • 2018_10_08 18_45_33_10
 • 2018_10_08 18_45_57_11
 • 2018_10_08 18_46_07_83
 • 2018_10_08 18_55_05_84
 • 2018_10_08 18_55_15_85
 • 2018_10_08 18_55_22_86
 • 2018_10_08 18_58_20_87
 • 2018_10_08 18_59_30_12
 • 2018_10_08 19_04_24_88
 • 2018_10_08 19_07_36_89
 • 2018_10_08 19_09_33_90
 • 2018_10_08 19_09_39_91

Obchody X-lecia Stowarzyszenia, XI Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Zarząd Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie" serdecznie zaprasza na obchody X-lecia Stowarzyszenia i XI Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, które odbędą się 8 października 2018r. (poniedziałek) o godz.16-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Program uroczystości:

 1. Mazurek Dąbrowskiego.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Gaude Mater Polonia - Chór CANTATE DEO pod dyrekcją Jacka Grzanki.
 4. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia UTW w Kłodawie mgr Wiesławy Wojciechowskiej.
 5. Gaudeamus - Chór CANTATE DEO pod dyrekcją Jacka Grzanki.
 6. Wykład Inauguracyjny "Podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze a stajemy się bogatsi" - dr Kariny Zawiei-Żurowskiej, Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie.
 7. Wręczenie indeksów i podziękowań.
 8. Wystąpienia gości.
 9. Część artystyczna - występ młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie.

Prezes Zarządu
/- / Wiesława Wojciechowska

Inauguracja roku akademickiego

Zarząd Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie” ma zaszczyt zaprosić SŁUCHACZY STOWARZYSZENIA jak również osoby spoza „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” na
Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018 dnia 30 września 2017r. (sobota) godz. 11:00
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, ul. Kościelna 5.

Program  uroczystości:

 1. Otwarcie uroczystości - powitanie zaproszonych gości.
 2. Wystąpienie  Prezes UTW w Kłodawie - Wiesławy Wojciechowskiej.
 3. Gaudeamus  igitur.
 4. Wykład inauguracyjny dr hab. Jakuba Bartoszewskiego prof. nadzw. PWSZ - Kierownika Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie
  „CZY PIĘKNO SIĘ STARZEJE? WSPÓŁCZESNY WYMIAR  PULCHRUM”.
 5. Wręczenie podziękowań.
 6. Wystąpienia gości.
 7. Zakończenie uroczystości - zaproszenie na kawę.

                                    Prezes  Zarządu
                                /-/    Wiesława Wojciechowska

W czas Bożego Narodzenia...

W ten szczególny czas,
gdy dom napełnia się radością rodzinnych spotkań,
gdy wokół rozchodzi się zapach świątecznych potraw,
gdy dookoła słychać śpiew kolęd...

W ten szczególny i błogosławiony czas Bożego Narodzenia,
życzymy Wam drodzy słuchacze i sympatycy naszego Uniwersytetu
pogody ducha i radości z życia,
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i szukaniu prawdy,
wytrwałości w trudach codziennego życia
i radości ze wspólnego i rodzinnego celebrowania świąt Bożego Narodzenia.

życzy Zarząd UTW

Nabór na nowy rok akademicki

Zarząd Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie”

OGŁASZA REKRUTACJĘ SŁUCHACZY UTW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Słuchaczem UTW może zostać każda osoba niezależnie od poziomu wykształcenia.

Jesteś seniorem? Jesteś otwarty na świat? Chcesz żyć aktywnie? Chcesz pogłębić swoją wiedzę?

Szukasz...

 • Dobrego towarzystwa
 • Dobrego wykładu
 • Przeżyć kulturalnych
 • Nowych źródeł wiedzy

DOŁĄCZ DO NAS - ZAPRASZAMY

Formalności związane z przystąpieniem do UTW:

 • Deklaracja uczestnictwa do pobrania w postaci pliku oraz
  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Poznańska 1, pok. nr 3.
 • wpisowe 10 zł,
 • składka członkowska za rok akademicki 100 zł
  (płatna: za I semestr do 30 października, za II semestr do 31 stycznia)