Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie”
zaprosza członków Stowarzyszenia na
Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015
która odbędzie się dnia 30 września 2014r, godz. 15:30 wtorek
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie ul. Kościelna 5

Program uroczystości:
1. Otwarcie uroczystości – powitanie zaproszonych gości
2. Wystąpienie Prezes UTW w Kłodawie - Wiesławy Wojciechowskiej
3. Gaudeamus igitur
4. Wykład inauguracyjny "Opowieści z Oomoto. Wiosna w Kameoce" Roman Dobrzyński, popularny felietonista, redaktor telewizyjny.Pokaz filmu Romana Dobrzyńskiego.
5. Goście z dalekiej Japonii zaprezentują japoński taniec z dramatu „Noa” oraz opowiedzą o kaligrafii japońskiej.
6. Wręczenie indeksów i podziękowań.
7. Wystąpienia gości.
8. Zakończenie uroczystości - zaproszenie na kawę.

W czas Bożego Narodzenia - składamy Wam życzenia...

W ten szczególny czas,
gdy dom napełnia się radością rodzinnych spotkań,
gdy wokół rozchodzi się zapach świątecznych potraw,
gdy dookoła słychać śpiew kolęd...


W ten szczególny i błogosławiony czas Bożego Narodzenia
życzymy Wam drodzy słuchacze i sympatycy naszego Uniwersytetu
pogody ducha i radości  z życia,
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i szukaniu prawdy,
wytrwałości w trudach codziennego życia i radości ze wspólnego i rodzinnego celebrowania świąt Bożego Narodzenia.

życzy Zarząd UTW

Projekt: "Inkubator Dojrzałego Mentora – inspiracje Babci i Dziadka integrują młode pokolenie"

Stowarzyszenie „Solna Dolina”

Informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektu:

"Inkubator Dojrzałego Mentora – inspiracje Babci i Dziadka integrują młode pokolenie"

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie:
od 17 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.

Czytaj więcej: Projekt: "Inkubator Dojrzałego Mentora – inspiracje Babci i Dziadka integrują młode pokolenie"

Inauguracja roku

Zarząd  Stowarzyszenia

"Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie"

zaprasza na

uroczyste obchody 5 – lecia Naszego UTW

oraz

Inaugurację Roku Akademickiego 2013/2014

13.09.2013 r., godz. 10:00

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie ul. Kościelna 5

Ramowy program uroczystości:

 • 10.00 - 10.15 - Otwarcie uroczystości – powitanie zaproszonych gości
 • 10.15 - 10.40 - Wystąpienie Prezesa – prezentacja dorobku UTW
 • 10.40 - 10.45 - Gaudeamus igitur
 • 10.45 - 11.30 - Wykład inauguracyjny Rektora PWSZ w Koninie prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pawlaka "ROLA  SAMODZIELNOŚCI  W  NAUCE  JĘZYKA  OBCEGO"
 • 11:30 - 12:00 - Wręczenie indeksów i podziękowań
 • 12:00 - 12:15 - Mikrofon dla zaproszonych gości
 • 12:15 - 12:45 - Występ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
 • 12:45 Poczęstunek i zakończenie uroczystości

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie"

W oparciu o paragraf 22 ust.2 oraz 25 ust.1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie" zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20 maja 2013 r./poniedziałek/ o godz.16:00 (I termin) lub o godz.16:30 (II termin) w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Dokonanie wyboru Prezydium obrad oraz Komisji Skrutacyjnej, która w trakcie zebrania przekształci się w Komisję Uchwał i Wniosków.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie" za 2012 r.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2012r. oraz podjęcie decyzji o sposobie wykorzystania zysku.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Ustalenie składek członkowskich na rok akademicki 2013/2014.
 8. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2013 r.
 9. Uchwalenie planu działania Stowarzyszenia na 2013 r.
 10. Podjęcie uchwały o skróceniu kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 5-letniej kadencji 2008r -2013 r.
 12. Powołanie Komisji Wyborczej.
 13. Wybór władz Stowarzyszenia.
 14. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 15. Sprawy organizacyjne.

W programie przewidujemy przerwę na serwis kawowy.

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi o niezawodne przybycie na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Prezes

/ - / Wiesława Wojciechowska