Projekt "Babcia w szpilkach a nie w kapciach - aktywność, tradycja, integracja"

Dla członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Kłodawie rok akademicki 2010-2011 jest okresem szerokiego promowania swojej działalności, realizowanego drogą aktywizacji społecznej, integracji mieszkańców, edukacji – nie tylko w Kłodawie, lecz także na terenie zrzeszonych w SOLNEJ DOLINIE gmin Chodów i Przedecz..

Działania te odbywają się w ramach projektu „Babcia w szpilkach, a nie w kapciach aktywność, tradycja, integracja”, na realizację którego pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie” zawarta została UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 00558-6930-UM1540734/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej: Projekt "Babcia w szpilkach a nie w kapciach - aktywność, tradycja, integracja"

Jarmark Produktu Lokalnego, Tradycji i Partnerstwa

Członkowie naszego Stowarzyszenia nie tylko pogłębiają wiedzę podczas zajęć edukacyjnych ale aktywnie uczestniczą w lokalnych imprezach.
W sobotę 9 czerwca 2012 roku, podczas Kłodawskich Dni Soli, Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Produktu Lokalnego, Tradycji i Partnerstwa.

Czytaj więcej: Jarmark Produktu Lokalnego, Tradycji i Partnerstwa

ZAPROSZENIE !!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH członków UTW w Kłodawie do czynnego udziału w spotkaniu integracyjnym świątecznym, które odbędzie się 31 marca 2010r po wykładzie „TRADYCJE WIELKANOCNE” w ZS nr 2 w Kłodawie (osiedle). Zapewniamy świąteczne MENU.

W imieniu Zarządu UTW
Prezes Wiesława Wojciechowska

Zwyczajne Walne Zebranie i Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011

W oparciu o paragraf 22 ust.2 Statutu Stowarzyszenia Zarząd UTW w Kłodawie zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 8 października 2010r /piątek/ o godz. 15:30 (I termin) lub o 16:00 (II termin), w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie ul. Kościelna 5, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Dokonanie wyboru Prezydium obrad oraz Komisji Skrutacyjnej,która w trakcie Zebrania przekształci się w Komisję Uchwał i Wniosków.
 3. Wprowadzenie zmian do Statutu Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 5. Sprawy organizacyjne.
 • - Przedstawienie propozycji działalności sekcji w roku akademickim 2010/2011
 • - Terminy opłat oraz ich wysokość nie ulegają zmianom.

oraz, (po zebraniu walnym)

Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 dnia  8 października 2010r /piątek/ o godz. 16:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Kłodawie ul. Kościelna 5

 1. Ogłoszenie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/2011.
 2. Występ zespołu Gminnego Ośrodka Kultury – „GAMA”
 3. Przemówienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Gaudeamus igitur
 5. Wykład inauguracyjny dr Włodzimierza Kowalczyka pt:
  „Pielgrzymowanie - /nature + sacrum + bike/ - Świat jest piękny ".
 6. Wręczenie indeksów.
 7. Wręczenie podziękowań.
 8. Wystąpienia zaproszonych gości.
 9. Słodki poczęstunek.

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011.

Prezes
Wiesława Wojciechowska

Seminarium informacyjne

12 lutego 2010r. w sali Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie członkowie UTW uczestniczyli w seminarium informacyjnym Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Koninie nt. pozyskiwania środków finansowych na działalność Stowarzyszenia. Prowadzącym był Pan Paweł Jasiński.

Czytaj więcej: Seminarium informacyjne