Barbórka

Delegacja UTW w Kłodawie z życzeniami z okazji Dnia Górnika - popularnej Barbórki. Od lewej: Janina Roszkiewicz - członek UTW oraz prowadząca Sekcję Wokalną, w prawo - część Zarządu UTW: Wiesława Wojciechowska - prezes, obok - Grażyna Cichońska - skarbnik, wyżej - Alina Kruszka - członek.
Akademia barbórkowa po raz pierwszy odbywała się 600m pod ziemią.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.utw.wlkp.pl/images/UTW_galeria/2009.12.04