Konferencja w Koninie

DSC0219122 października 2012 r w Auli PWSZ w Koninie im. Jana A.P.Kaczmarka w Centrum Wykładowo – Dydaktycznym w Koninie odbyła się KONFERENCJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU SUBREGIONU KONIŃSKIEGO na temat:

"STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO - WYZWANIE DLA SAMORZĄDÓW"

 

Konferencja połączona była z ósmą inauguracją roku akademickiego Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na kongresie reprezentowała nasze Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie" siedmioosobowa grupa słuchaczy.

W trakcie Kongresu odbył się także Panel dyskusyjny – „Kreowanie pozytywnego wizerunku UTW  w środowisku lokalnym i subregionie konińskim” podczas którego Prezes naszego UTW Wiesława Wojciechowska przybliżyła jego uczestnikom "Życie słuchaczy UTW w Kłodawie".

Na ręce Urszuli Adamskiej - Prezes KUTW, Zarządowi oraz wszystkim słuchaczom przekazaliśmy z okazji 8 INAUGURACJI roku akademickiego 2012/2013 kwiaty i życzenia: „Dużo zadowolenia i satysfakcji  w życiu osobistym jak również dalszej owocnej działalności na rzecz Seniorów. Pragniemy, by motto Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Całe życie zachwyceni urokiem nauki i świata” towarzyszyło Wam przez całe życie."

Zobacz zdjęcia z konferencji