Uniwersytet na targach w Poznaniu

Konferencja w PoznaniuW dniu 21 listopada 2012 roku podczas Targów Produktów dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012 w Poznaniu odbyła się konferencja pt.

"Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje".

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprosiło nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku do uczestnictwa w Konferencji, która odbyła się pod patronatem Marszałka Wielkopolskiego. Spotkanie otworzył senator i prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów - Ireneusz Niewiarowski. Wśród gości znaleźli się m.in. Tomasz Bugajski - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Zagórski - prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także sołtysi, lokalni działacze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski.

Dyskusję o roli edukacji otworzyła Maria Nowak ze Stowarzyszenia ,,Z edukacją w przyszłość” z Korzeczniku gm. Kłodawa prowadzącego przedszkole, szkołę podstawową i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Pani Wiesława Wojciechowska Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wygłosiła prelekcję pt. „Edukacja dorosłych – moda czy konieczność” w której poruszyła problem starzejącego się społeczeństwa, roli państwa w tworzeniu polityki senioralnej oraz podkreśliła rolę uniwersytetów trzeciego wieku w edukacji i aktywizacji osób starszych. Wystąpienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Zobacz zdjęcia z konferencji