INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

"Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie" przystąpiło do realizacji projektu pt: "Piękna Nasza Polska cała: Wrocław i jego bogactwo historyczne oraz kulturowe. Panorama Racławicka jednym z epizodów insurekcji kościuszkowskiej".

Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatu Kolskiego, skierowany jest do seniorów powiatu kolskiego.
Głównym celem projektu jest realizacja zadania edukacyjno–kulturalno-krajoznawczego służącego upowszechnieniu wiedzy historycznej dotyczącej pielęgnowania polskości, odbioru sztuki (Panorama Racławicka), poznania piękna Naszej Ojczyzny.

W związku z powyższym dnia 18 maja 2019 r. odbędzie się jednodniowa wycieczka do Wrocławia, na którą zapraszamy seniorów powiatu kolskiego.

Odpłatność od uczestnika wynosi 135,00zł słownie: sto trzydzieści pięć zł.

Osoby chętne prosimy o kontakt z p. Wiesławą Wojciechowską – Prezes Stowarzyszenia UTW w Kłodawie tel: 512 073 243

Program Wycieczki:
Wyjazd spod UMiG w Kłodawie ul. Dąbska 17 godz. 05:45., powrót około 22.00. Przewodnik oprowadzając grupę pokaże ważne miejsca - Stare Miasto - Ratusz, Pręgierz, Kamieniczki, Plac Solny, Pałac Królewski, Park Szczytnicki, Hala Stulecia, Pergola itp. Omówi też wydarzenia historyczne oraz współczesne. Wycieczka w ramach swojego programu przewiduje obejrzenie Panoramy Racławickiej jako jednego z epizodów insurekcji kościuszkowskiej. To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło (15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich i technicznych, "przenosi" widza w inną rzeczywistość i inny czas. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. Następnie uczestnicy wycieczki zobaczą pokaz wodnego show - Wrocławska Fontanna, któremu towarzyszy muzyka klasyczna, współczesna, pop oraz ambient. Fontanna ta została uroczyście otwarta 4 czerwca 2009 r. z okazji dwudziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Jako jedna z największych w Europie, Wrocławska Fontanna wyróżnia się dodatkowo wyjątkowym otoczeniem historycznego kompleksu Hali Stulecia. Następnym punktem wycieczki jest zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego w tym AFRYKARIUM, który skupia pięć tysięcy zwierząt na 33 hektarach. ZOO we Wrocławiu to najstarsza i największa tego typu placówka w Polsce.
Planowany powrót: godz. 22.00